måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Vy över sjö

Barn och ungdom

Barn- och familjeenhetens arbetsuppgift är att se till att socialtjänsten direkt öppnar en utredning när en person eller familj ansöker om vård eller när en anmälan kommer in om att barn far illa.

Utredningen ska ske skyndsamt och på ett sådant sätt att familjens integritet inte utsätts för mer påfrestning än vad som krävs för att socialtjänsten ska få det underlag som behövs för att kunna göra en riktig bedömning. Utredningen ska ske i samråd med den sökande. 

Vad gör socialtjänsten?

Socialtjänsten ska i möjligaste mån tillsammans med barnet/ungdomen och dess föräldrar utforma lösningar på eventuella svårigheter och problem. Detta sker i första hand på hemmaplan.

Socialtjänsten utreder inkomna anmälningar från enskilda eller andra myndigheter.
En utredning kan exempelvis avse behov av stöd och insatser som familjehem, avlastningshem och kontaktpersoner.

Socialtjänsten arbetar i förebyggande syfte med föräldrar, skola, polis och arbetsförmedling. Socialtjänsten medverkar även vid polisförhör av unga lagöverträdare.

Generella begrepp vi myndighetsutövande

När du kommer i kontakt med försörjningsgruppen, barn och familjeenheten eller beroendegruppen är det oftast på grund av en egen ansökan. En socialsekreterare gör då en utredning kring vilket bistånd eller vilka insatser du och din familj kan ha behov av. Detta innebär ett myndighetsutövande och det finns vissa lagar och regler socialsekreteraren måste följa.

Om du vill ha råd och stöd genom samtal med vår personal behöver vi inte göra någon utredning. Ibland kan du komma i kontakt med oss på grund av att någon annan meddelat oss att du eller ditt barn behöver hjälp och i dessa situationer tar vi kontakt med dig.

Läs mer om:

 • Kommunicering
 • Registrering
 • Anmälan
 • Tystnadsplikt och sekretess
 • Överklaga beslut
 • Missnöjd med handläggning?
Sidan uppdaterad 2016-06-30 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Socialkontoret
 • Telefontid:
 • Mån-Fre 09.00-09.30
 • Tel vxl: 0225-55 165
 • Fax: 0225-55 368

Besöksadress


Gränsgatan 3
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000