måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Ansökan om stöd

Vart vänder jag mig?

Som äldre eller om du har en funktionsnedsättning kan Du behöva hjälp på olika sätt t ex för att klara hushållet, med omvårdnad eller för att kunna ta en promenad. Rätten till sådan hjälp regleras i socialtjänstlagen och kallas därför bistånd.

Det är kommunen som ansvarar för socialtjänsten och Du vänder Dig till någon av våra biståndshandläggare om Du undrar över något eller behöver hjälp.
Kontaktuppgifter hittar Du till höger.

Vad kan jag ansöka om ?

Det är biståndshandläggaren som i samråd med Dig bedömer och beslutar om insatsernas omfattning. 

Biståndet kan gälla t ex:

 • Hjälp i hemmet med personlig omvårdnad och/eller hushållssysslor.
 • Trygghetslarm
 • Bostad i särskilt boende, gruppbostad eller korttidsboende
 • Dagverksamhet - för personer med demens
 • Avlösning i hemmet i form av tio fria timmar  per månad

Hur går ansökan till?


1. Du kontaktar oss


Kontakta någon av oss på biståndsenheten, se kontaktuppgifter till höger. Det är vi som beviljar stödinsatserna.

2. Vi besöker dig


Vi kommer överens om en tid och en biståndshandläggare besöker dig i hemmet, ger information och svarar på frågor. Du får då möjlighet att beskriva vilken hjälp du tror att du behöver.

3. Du gör en ansökan


Vid hemsbesöket kan du med hjälp av biståndshandläggaren göra en ansökan.
Ansökningsblanketten hittar du till höger under rubriken "Tjänster och information".

4. Utredning


Din ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit.

5. Ett beslut fattas


Biståndshandläggaren beslutar om vilken stödinsats du har rätt till. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan, anges skälen i beslutet.
Skulle dina behov ändras med tiden kontaktar du oss igen för en ny ansökan.

6. När får jag besked om beslutet?


Vanligtvis får du besked om vilken hjälp du är beviljad inom två veckor.
Är du beviljad särskilt boende ska du inom 3 månader erbjudas lägenhet inom något av de särskilda boende inom kommunen.

Om du är missnöjd med beslutet


Socialförvaltningen är skyldig att ge Dig ett skriftligt beslut där det står varför Du fått avslag. Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas. Biståndshandläggaren kan hjälpa Dig att överklaga.

Hjälp att ansöka


Du kan också få vägledning hur du ska fylla i blanketten av biståndshandläggarna.
 
Om du inte själv kan ansöka kan en god man göra det i ditt ställe. Du kan också ha en vän eller anhörig som stöd när du ansöker, men du står alltid själv för din ansökan, så länge du inte gett din fullmakt åt någon annan.
 

Vad kostar stödet?


Du betalar en avgift för det stöd du får.
Du som bor på ett äldreboende betalar också för sådant som inte är stöd eller hjälpmedel, till exempel mat och hyra.

Läs mer om avgifter

Sidan uppdaterad 2014-09-30 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Socialförvaltningen
 • Gun-Britt Norrgård
 • Biståndshandläggare
 • Telefontid/träffas säkrast:
 • kl. 08.00-09.30
 • Tel: 0225-55 396
 • Skicka e-post
 •  
 • Anita Anderson
 • Biståndshandläggare
 • Telefontid/träffas säkrast:
 • kl. 08.00-09.30
 • Tel: 0225-55 395
 • Skicka e-post
 •  
 • Anna-Karin Broberg
 • Biståndshandläggare
 • Telefontid/träffas säkrast:
 • kl. 08.00-09.30
 • Tel: 0225-55 306
 • Skicka e-post
 •  
 • Sofie Fahlin
 • Biståndshandläggare
 • Telefontid/träffas säkrast:
 • kl. 08.00-09.30
 • Tel: 0225-55 173
 • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000