söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Vem gör vad för dig som nyanländ?

Efter att ha fått uppehållstillstånd är det tänkt att de nyanlända ska utforma en plan över sina aktiviteter under den kommande tiden i Sverige. Förutsatt att planen följs utdelas ekonomisk kompensation både för själva upprättandet och för planens utförande.

• Migrationsverket har hand om asyltiden och den inledande kartläggningen av den nyanländ.

• Arbetsförmedlingen ska efter beviljat uppehållstillstånd hålla etableringssamtal, hjälpa till att skapa en etableringsplan och eventuellt hjälpa till med att hitta bostad. Arbetsförmedlingen är även ansvarig för upphandlingen av tjänsterna hos lotsföretagen.

• Kommunerna har hand om bostadsförsörjning, svenskundervisning, samhällsorientering och insatser för barn och ungdomar.

• Länsstyrelsen ska se till att det finns beredskap hos kommunerna.

• Försäkringskassan har övergripande ansvar för att samordna rehabiliterande insatser, betala ut etableringsersättning och tilläggsersättning för barn och bostad.

• Landstingen bidrar med information för bedömningen av den nyanländes prestationsförmåga och har en viktig roll i deras tillgång till hälso- och sjukvård.

Rätt till tolk

Den som inte behärskar svenska språket har rätt till tolk i sin kontakt med alla myndigheter. Säters kommun har avtal med tolkförmedlingen i Borlänge. En länk till tolkförmedlingen hittar du till höger.

 

Sidan uppdaterad 2016-09-02 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000