måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Introduktion för nyanlända

De som fått sin kommunplacering i Säter deltar i introduktionen genom ett individuellt introduktionsprogram. Det innehåller bl a Sfi (Svenska för invandrare), samhällsinformation, studiebesök, praktik mm.

Samhällsinformation innehåller information om det svenska samhället, hur det är organiserat, det politiska systemet, lagar, normer, värderingar, traditioner. Vi gör mycket studiebesök, har inbjudna föreläsare från olika samhällsområden och informerar mycket om Säter och Dalarna.

Målet med introduktionen, som utgår från den kartläggning och handlingsplan som upprättas snart efter ankomsten, är att ge deltagaren förutsättningar att bli självförsörjande och delta i samhällslivet. Därför har deltagarna också tidig kontakt med arbetsförmedlingen och studievägledare.

Ersättning till deltagarna

Introduktionstiden är längst två år (kan förlängas om det finns särskilda skäl) och under den tiden har deltagarna en skattefri introduktionsersättning. Ersättningen är närvarobaserad och fungerar som en lön. Samma regler som på arbetsmarknaden gäller, med karensdagar, sjuklön, semester etc.

Viktigt med kontakter

Som nyanländ är det viktigt att snabbt få kontakter i det svenska samhället med personer, föreningar och arbetsplatser. Inte minst är det viktigt med praktikplats på någon arbetsplats och arbete. För att underlätta arbete för nyanlända har regeringen infört instegsjobb som ger 75% skattesubvention för den arbetsgivare som anställer någon som läser Sfi.

Är du intresserad av att veta mer, få kontakt med nyanlända, vill ta emot praktikanter eller anställa någon, hör av dej till oss.

Sidan uppdaterad 2014-08-14 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000