torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Integration

Integrationsverksamhetens huvudsakliga ansvarsområde är integration av ensamkommande barn samt flyktingar som fått uppehållstillstånd och kommunalplats i Säters kommun.

Säters kommun har avtal med Migrationsverket att ta emot 83 flyktingar per år. Det kan vara både vuxna och barn.

De flyktingar som kommer till Säter har antingen sökt asyl i Sverige, kommit hit som anknytning till en familj här eller som s k kvotflykting.

Kvotflyktingarna kommer till Sverige direkt från flyktingläger genom FN:s flyktingorganisation UNHCR. Alla flyktingar i Säter har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige av Migrationsverket eftersom de är skyddsbehövande på grund av krig, katastrofer eller förföljelse i sitt hemland.

Migrationsverket anvisar flyktingarna till kommuner med avtal. Länsstyrelsen samordnar mottagndet i Dalarna och är en viktig samarbetspartner för kommunerna.

Ekonomi

Migrationsverket betalar också ut ersättning till de kommuner som har avtal om mottagande enligt den statliga ersättningsförordningen (1990:927).

Kommunen får varje år ett fast belopp för mottagandet.

Personal

Personalgruppen på boenden har en bred kompetens och skapar tillsammans med ungdomarna ett tryggt boende.

Verksamhetsområdeschefen ansvarar för boendet, utslussverksamheten samt integrationssamordningen.

Rätt till tolk

Den som inte behärskar svenska språket har rätt till tolk i sin kontakt med alla myndigheter. Säters kommun har avtal med tolkförmedlingen i Borlänge. En länk till tolkförmedlingen hittar du till höger.

 

Sidan uppdaterad 2016-11-01 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000