fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Ramp till ingång i villa

Bostadsanpassning

En person som på grund av funktionshinder behöver anpassa sin bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget regleras av Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Lagen har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i den egna bostaden.

Bidraget lämnas till sådana åtgärder som är nödvändiga för att klara vanliga boendefunktioner.
Bidraget är i huvudsak avsett för nödvändig anpassning i den permanenta bostaden.

Inomhus kan anpassningen gälla t.ex. att ordna en duschplats i stället för badkar, ta bort trösklar, bredda dörrar, eller förstärka fast belysning.
Utomhus kan anpassningen gälla t.ex. räcken och ledstänger, balkongtrallar eller ramper.
Bidrag kan också lämnas för åtgärder som har samband med rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.

Utredning om bostadsanpassning görs av kommunens handläggare i samarbete med kommunens arbetsterapeut. Arbetsterapeuten bedömer behovet och kommunens handläggare utreder vilken insats som krävs för att tillgodose behovet.

Länk till ansökningsblankett

Sidan uppdaterad 2016-11-14 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan

Kontakt

Socialförvaltningen

Ann Henriksson
Bostadsanpassare
Tel:0225-55 168
Skicka e-post

Besöksadress

Säterbostäder
Västra Långgatan 6

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000