måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Palliativ vård- Vård i livets slut

Palliativ vård innebör en aktiv helhetsvård av den sjuke och närstående. Målaet för palliativ vård är att ge bästa möjliga livskvalitet åt både den sjuke och de närstående. Vården ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga/existensiella behov genom att lindra besvär och stödja den sjuke att leva så aktivt som möjligt fram till dödsögonblicket.

Vård i livets slutskede kan ges antingen i hemmet, på särsklit boende eller på sjukhus. Vården ges av olika yrkeskategorier som omvårdnadspersonal, sjuksköterska/distriktsköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och läkare. Vården ges vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och målet för behandlingen inte längre är att förlänga livet.

Vården ska också kunna ge de närstående stöd i sorgearbetet.

Sidan uppdaterad 2015-03-30 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Socialförvaltningen
 • Lena Forsberg
 • Verksamhetschef
 • Tel: 0225-55 323
 • Skicka e-post
 •  
 • Marianne Henriksson
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
 • Tel: 0225-55 320
 • Skicka e-post
 •  
 • Sjukgymnast
 • Telefontid vardagar
 • kl. 07.15-09.00
 • Tel: 0225-55 467
 •  
 • Arbetsterapeut
 • Telefontid vardagar
 • kl. 07.15-09.00
 • Tel: 0225-55 333
 •  
 • Demenssköterska
 • Tel: 0225-55 332
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000