fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Schizofreni

Beskrivning

Schizofreni är en psykiatrisk diagnos där den drabbade personen har psykossymtom. Det kan till exempel vara hörselhallucinationer, vanföreställningar och förändrad verklighetsuppfattning. Kontakta närmaste psykiatriska öppenvårdsmottagning om du själv eller någon i din omgivning uppvisar ovanstående besvär. Ju tidigare desto bättre.   

Schizofreni drabbar framför allt yngre personer mellan 18 och 35 år. Det är mycket ovanligt att sjukdomen bryter ut innan puberteten och efter 45 års ålder.

Symtom på schizofreni

Några tidiga tecken på att man håller på att insjukna i schizofreni är att man har något eller några av följande besvär:

  • En upplevelse av att vara förändrad, och inte känna igen sig själv.
  • Man drar sig undan sin familj och sina vänner.
  • En förändrad verklighetsuppfattning.
  • Man orkar inte arbeta eller studera.
  • En stark och orubblig tro på egna avvikande uppfattningar.
  • Man grubblar över livet på ett deprimerat och ångestfyllt sätt under en längre tid.
  • Flera oförklarliga känsloutbrott.
  • Otillräcklig nattsömn.

Hörselhallucinationer och vanföreställningar

Vanliga symtom på schizofreni är allvarligt förändrad verklighetsuppfattning, hörselhallucinationer och vanföreställningar. Man blir också inåtvänd och drar sig undan kontakt med andra människor. För att få diagnosen schizofreni ska man ha haft symtomen i minst ett halvår.

En förändrad verklighetsuppfattning kan innebära att personen upplever sig själv eller omgivningen som förändrad och overklig.

Ofta handlar hörselhallucinationer om att den sjuke upplever sig höra talande röster, en eller flera, som kan uppmana till handlingar eller kommentera den sjuke. Rösterna kan ha ett nedsättande och förödmjukande sätt. De kan till exempel förbjuda den sjuke att berätta för andra om att rösterna finns. Hörselhallucinationerna kan leda till oro, en känsla av att vara övervakad och förföljd samt en känsla av att bli styrd utifrån. Röster som uppmanar till handlingar kan innebära en fara för personen själv eller för andra. Därför är det viktigt att den drabbade personen får hjälp snarast.

En vanföreställning är en idé eller tanke som inte stämmer med verkligheten. Det kan till exempel vara upplevelser av att ens tankar och upplevelser är styrda utifrån. Den person som har vanföreställningar är absolut övertygad om att de stämmer och kan inte påverkas av rationella argument.

Den som har problem med att uppfatta och tolka intryck får mer eller mindre svårt att fungera socialt och i arbetslivet. Insjuknandeförloppet vid schizofreni kan vara snabbt och stormigt, men ett långsamt och smygande förlopp med en gradvis försämring under längre tid är också vanligt. Om insjuknandet är långsamt tar det ofta längre tid innan den drabbade får rätt behandling. Det kan påverka sjukdomen negativt. Därför är det viktigt att söka hjälp även om symtomen inte är så akuta och stormiga.

Källa

Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2013-07-04 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan

1177

1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon.

Tel: 1177

Läs mer på 1177 om Schizofrenilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000