onsdag 26 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Psykos

Beskrivning

Att bli psykotisk brukar vara mycket stressande och förvirrade för den drabbade individen men också för familj, kamrater och omgivning därför att upplevelsen är så främmande, konstig och svår att förstå.

Innan en person får de typiska symptomen på psykos brukar det ofta finnas små och otydliga förändringar av personens tankeliv, känsloliv och beteende. Hon kanske upplever att hon själv eller omvärlden känns förändrad eller konstig på ett sätt hon inte riktigt kan förklara. Anhöriga och vänner känner ofta att något inte står rätt till utan att veta exakt vad problemet är.

Vanliga tecken på psykos:

  • Tankeförloppsstörningar – Tänkandet blir förvirrat och talet kan bli obegripligt för omgivningen. Personen kan hoppa från ämne till ämne, förlorar sig i diffusa resonemang. Tankeförloppet kan störas av acceleration eller tröghet i tänkandet, blockeringar, tanketryck och tankepåverkan.
  • Vanföreställningar – En vanföreställning är ett tankeinnehåll eller en uppfattning om verkligheten som klart avviker från det som omgivningen tycker är rimligt och personen kan inte övertalas om motsatsen, utan vidhåller sin föreställning. Fantasi och verklighet blandas samman. Ibland är dessa föreställningar bisarra eller väldigt viktiga för personen på ett sätt som är svårt att förstå för omgivningen.
  • Hallucinationer – Sinnesintryck som upplevs helt verkliga men uppstår utan yttre påverkan. Hörselhallucinationer är vanligast men hallucinationer kan upplevas genom alla sinnen. Röster som uppmanar, kommenterar, kritiserar, viskar, oljud, tissel och tassel mm. Upplevelse av att saker luktar eller smakar illa eller på ett speciellt sätt. Kroppsliga upplevelser som ökad eller minskad känsel, krypningar och tryck. Synupplevelser och/eller förvrängningar gällande objekt, skuggor, ljus och liknande.
  • Förändrad och nedsatt social funktionsförmåga – Svårigheterna att rätt tolka omvärlden leder ofta till nedsatt förmåga att prestera i skolan eller yrkesliv. Svårigheter i kontakten med andra människor kan leda till att man drar sig undan och isolerar sig. Man kan känna orkeslöshet och få bristande motivation.

Källa

BUP.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2013-07-04 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan

Om akut hjälp behövs

Ring:  112

Fler nummer att ringa i akuta lägen

1177

1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon.

Tel: 1177

Läs mer på 1177 om psykoserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000