måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Bild på lagbok och ordförandeklubba

Styrdokument

En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Därutöver utformar kommunen egna styrdokument som innehåller riktlinjer för hur kommunen bedriver verksamheten. Ordet styrdokument innebär här riktlinjer, regler, reglemente, strategier, policyer och planer.

Dessa sidor erbjuder en sammanställning av de mest övergripande styrdokument som finns i Säters kommun. Styrdokumenten fastställs av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

För att göra det lättare att hitta är styrdokumenten samlade i olika ämnesområden.

Sidan uppdaterad 2013-01-15 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000