måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Samarbetsorgan

Nedanstående organisationer är viktiga samarbetspartners med Säters kommun. I högermenyn hittar du länkar till respektive organisations webbplatser.
 • NEDA - Nedre Dalälven
 • Intresseföreningen Bergslaget
 • Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner
 • Coompanion Mitt
 • Dalabanans Intressenter
 • Farled Dalarna
 • Tåg i Bergslagen
 • SMÅKOM
 • Dala Specialavfall
 • SDU - Södra Dalarnas Utbildningscentrum
 • Södra Dalarnas samordningsförbund - FINSAM
Sidan uppdaterad 2016-02-25 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000