lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Arkivet

Kommunarkivet

Arkivet är beläget i Tekniska avdelningens hus. Arkivet rymmer handlingar från hela Säters kommun från dess bildande 1971 liksom för föregångarna Gustafs, Silvbergs, Stora Skedvi, Säters stad och socken.

Arkivlagen från 1991 styr verksamheten och reglerar tillsammans med de kommunala förvaltningarnas egna dokumenthanteringsplaner vad som skall sparas eller gallras bort.

Som exempel på vad arkivet innehåller av äldre handlingar kan nämnas betygskataloger, dagböcker m.m. från samtliga skolor från 1850-talet och framåt.

I arkivet finns även bygglovsarkivet, som Samhällsbyggnadsnämnden administrerar. Där finns alla fastigheter i kommunen, för vilka ägaren sökt bygglov. För Säters stad finns handlingar ofta från 1900-talets början, men för fastigheter på landsbygden finns oftast inga handlingar förrän från 1970-talet. Det beror på att bygglovsbestämmelserna på grund av bl.a. brandrisken reglerades tidigt för städerna, medan bebyggelse utanför tätorter fortfarande kan undgå att omfattas av bygglov.
 
Enligt kommunens arkivreglemente skall arkivet ta emot enskilda arkiv som är av betydelse för vår kunskap om det förflutna. Säters kommunarkiv har fått motta arkiv från flera gårdar, föreningar, företag, byar och enskilda personer. Vi ser gärna att detta arkiv växer, så välkomna med era gamla handlingar.
 
Det mest omfattande av de enskilda arkiven är länsarkitekten Magnus Dahlanders (1862-1951) samlingar av egna ritningar ända från studietiden via en period i New York, till hans tid som länsarkitekt i Dalarna.

Sidan uppdaterad 2017-02-10 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kanslienheten
  • Joanna Karabay
  • Arkivarie
  • Tel: 0225-55 019
  • Skicka e-post

Besöksadress

Åsgränd 2

Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000