torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunala bolag

Säterbostäder AB

Kommunen har ett helägt bolag, Säterbostäder AB. Säterbostäder är kommunens allmännnyttiga bostadsföretag och har c:a 1.100 lägenheter i Säter, Gustafs och Stora Skedvi. Sätersbostäder äger och förvaltar även kommunens särskilda boenden för äldre.
 
Säterbostäder har ett helägt dotterbolag,Säters Kommuns Fastighetsbolag, som äger och förvaltar lokaler. Lokalerna hyrs ut till kommunen, landstinget, och privata företagare.
 
Säterbostäder och kommunens egen fastighetsförvaltning har ett långtgående samarbete. Genom att dela på resurser kan kommunens totala fastighetsförvaltning ske på ett kostnads-effektivt sätt.
 
Förutom Säterbostäder har kommunen intressen i andra bolag.
 

Räddningstjänsten Dala Mitt

RDM är ett kommunalförbund som bildats av Falun, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner, och som säljer sina tjänster till dessa kommuner via räddningstjänstavtal. Säters kommuns andel av förbundets kostnader är c:a 11 %.

Falun Borlänge regionen AB

Arbetar för att utveckla näringslivet i Mittdalaområdet. Samägt med Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken och Gagnef. Kommunens ägarandel är c:a 7,0 %
 

Dalatrafik AB

Dalatrafik ägs av kommunerna och landstinget i Dalarna, och bedriver lokaltrafik i länet. Dalatrafik äger även tillsammans med X-trafik, Västmanlands lokaltrafik och länstrafiken Örebro, Tåg i Bergslagen AB, som kör lokaltåg i Bergslagsområdet. Säters kommuns andel i Dalatrafik är c:a 2 %.

Visit Södra Dalarna AB

Säter är sedan 2012-01-01 delägare i Visit Södra Dalarna AB. Bolaget är ett samarbetsorgan mellan kommunerna i Falun-Borlänge Regionen och turismnäringen i området. Näringslivet har majoritetsägande med 51 % av aktierna och resterande aktier ägs av kommunerna utifrån kommunstorlek. Säter äger c:a 3 % av aktierna. Bolaget driver turisverksamhet inom regionen och driver via avtal Säters Turistbyrå. För detta har kommunen 2012 betalat 865 kkr till bolaget.


Sidan uppdaterad 2015-07-28 av Margareta Jakobsson
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000