lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Socialförvaltningen

Paula Jäverdal är vår socialchef

Antal anställda: 342
Driftbudget: 170,2 Miljoner

Verksamhetsbeskrivning:
Socialförvaltningen är gemensam för Individ- och familjeomsorgen och Äldre- och handikappsomsorgen. Förvaltningen är beredande instans för socialnämnd. Förvaltningen är samordnande för respektive verksamhetsområde.

Ansvarsområden (Individ- och familjeomsorgen):
Försörjningsstöd
Barn- och ungdomsvård
Familjerätt
Vård- och behandling vuxna

Ansvarig nämnd:
Socialnämnden

Ansvarsområden (Äldre- och handikappomsorg):
Biståndsbedömning
Hemtjänst
Särskilt boende
Hälso- och sjukvård i kommunal regi
Omsorg om psykiskt funktionshindrade
Särskild omsorg
Bostadsanpassning

Ansvarig nämnd:
Socialnämnden

Sidan uppdaterad 2017-03-03 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Socialförvaltningen
  • Anette Wikblom
  • Socialchef
  • Tel: 0225- 55 170
  • Skicka e-post

Besöksadress


Rådhuset, Åsgränd 2
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000