måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunens pensionsåtagande

Massmedia har under många år flaggat för stora kostnadsökningar för kommuner och landsting när de stora årskullarna födda på 40-talet går i pension. Kommun- och landstingssektorn som helhet anses vara dåligt förberedda för att klara denna kostnadsökning.  Vi är nu där och kan se att kostnaderna ökar.

Vi kan i Säters kommun konstatera att vi är väl förberedda för den kostnadsökning som kommer, och kan klara den utan att våra verksamheter skall behöva drabbas av några besparingar.

Vi har en förhållandevis låg skuld, och har avsatt medel för att klara de utbetalningar som kommer. Kostnader för pensions-utbetalningar kommer därför inte att ta något avsevärt större utrymme, än vad det gör i dag, utan kommunen kan använda sina resurser för att klara de viktiga uppdrag kommunen har att sköta, som välfärdstjänster och infrastruktur.

Frågor om kommunens ekonomi kan sändas till ekonomikontorets postlåda, ekonomi@sater.se

Sidan uppdaterad 2013-08-06 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Ekonomienheten
  • Bert Stabforsmo
  • Ekonomichef
  • Tel:0225-55 101
  • Skicka e-post
  • .
  • Organisationsnummer 212000-2247
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000