tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Aktuellt

Ekonomichefen informerar här nedan löpande om aktuella förslag och övriga nyheter rörande den kommunala ekonomin.

2016-11-15; Budgetuppföljning oktober 2016

Resultatet för år 2016 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +30,1 mkr,vilket är 31,7 mkr högre än budgeterat. I resultatet ingår, reavinster från fastighetsförsäljning, och en avkastning på pensionsförvaltningen på 11,2 mkr. Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på + 18,2 mkr.

2016-06-21; Budgetuppföljning maj 2016

Resultatet för år 2016 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +9,6 mkr, vilket är 11,3 mkr högre än budgeterat. I resultatet ingår, reavinster från fastighetsförsäljning, en avkastning på pensionsförvaltningen på 11,2 mkr, och ett tillskott från pensions-förvaltningen på 4,9 mkr Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på + 2,6 mkr.

2016-05-17; Budgetuppföljning april 2016

Resultatet för år 2016 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till – 2 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 2 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 4,9 mkr Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på + 0,9 mkr

2016-04-19; Budgetuppföljning mars 2016

Resultatet för år 2016 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till – 0,9 mkr, vilket är 0,8 mkr bättre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvalt-ningen på 2 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 4,9 mkr Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på + 2,0 mkr.

Budgetdokument 2015

Budget 2015 och plan för 2016-2017, öpppnas i pdf tillhöger.

Delårsrapport

Öppnas i pdf till höger. Delårsrapporten avser i Säters kommun perioden januari till augusti.

Sidan uppdaterad 2017-04-18 av Christina Mårts
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000