lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utanför kyrkan eller annat samfund. Det finns inga fastställda regler, ingen ordning, för den borgerliga begravningen. Den kan utformas just så personligt som man själv vill. Ingenting hindrar dig att ensam eller tillsammans med andra, anhöriga och vänner, själv hålla i den borgerliga begravningen.

Borgerliga begravningsförrättare finns i flera kommuner, dock inte självklart i alla. Säters kommun har inte utsett någon borgerlig begravningsförrättare.

I Säters kommun finns fyra lokaler som kan användas för borgerlig begravning. Det är gravkapellen i Säter, Gustafs och Stora Skedvi samt Enbackagårdens samlingslokal i Gustafs.

Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter har ansvaret för begravningsverksamheten i länet. Ansvaret gäller även de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Enligt bestämmelser i begravningslagen ska därför särskilda begravningsombud utses för att bevaka hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Bevakningen gäller t ex frågor om begravningsavgift och förändringar av begravningsplatser.

Länsstyrelsen har, på förslag av Säters kommun, förordnat  Åke Andersson till begravningsombud. Han nås på telefon 0243-24 07 92.

Sidan uppdaterad 2017-03-08 av Marie Palm
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Begravningsombud
  • Åke Andersson
  • Skogsstigen 13
  • 783 50 Gustafs
  • Tel: 0243-24 07 92
  • Mobil: 070-333 75 14
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000