måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Vårstädningen startar!

Nu börjar vi på gatuenheten att sopa de ytor kommunen ansvarar för. Det är till exempel en del gator, parkeringsplatser, torg, cykel – och gångvägar.

Du som är fastighetsägare behöver hjälpa till genom att sopa ut grus och sand. Sopa ut det ända till vägbanan, så det inte ligger kvar där människor ska gå. Då kommer sopmaskinen lätt åt det.

När man sopar blir det mer dammpartiklar i luften än vanligt, och lite störande ljud när sopmaskinen arbetar. För att det ska bli mindre dammpartiklar i luften, vattnar vi ytorna.

Vi börjar med en grovsopning av alla gator. Sedan fortsätter vi under några veckor med finsopningen och att reparera skador som blivit under vinterns plogningar.

Vi önskar alla en skön vår!

Sidan uppdaterad 2017-03-14 av Marie Palm
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000