söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Vad innebär Quadracoms nedläggning av ADSL-stationer i Dalarna?

Cirka 2000 invånare i Dalarna riskerar att stå utan bredband i samband med att Quadracom lägger ned sina ADSL-stationer. Arbete pågår med att identifiera alternativ på kort och lång sikt.

De som har internet via telefonjack, är anslutna till ADSL-station som ägs av Quadracom och bor i byarna nedan påverkas av den aktuella ADSL-nedläggningen.

Ort/by/stationErbjuds flytt till Telias station?Finns fiber fram till byn?Finns områdesnät i byn?Fungerar 3G/4G?
ARKHYTTANJaJaNejGod
DALA-FÄGGEBYNej/fortsatt driftJaNejGod
GUSTAFSJaJaDelvisGod
GRÄNGSHAMMARNejNejNejMycket dålig
INGARVSHYTTANNej/fortsatt driftJaDelvisMedel / God
LERVIKENNej/fortsatt driftJaNejDålig / Mycket dålig
NORBOHYTTANNejNejNejDålig / Mycket dålig
NYBERGETNejJaDelvisDålig / Mycket dålig
RASJÖNNej/fortsatt driftJaNejGod
RUSGÅRDENJaJaNejDålig
STORA SKEDVIJaJaDelvisGod
SÄTERJaJaDelvisGod
SOLVARBOJaJaDelvisGod
ULVSHYTTANJaJaNejMedel
PINGBOJaJaNejMedel

Förutsättningarna för framtidssäker bredbandsleverans ser i dagsläget lite olika ut beroende på vilken by det handlar om. Se tabellen ovan.

I grund och botten finns det ingen skyldighet för vare sig en kommun eller någon annan att leverera bredband överallt – telekommarknaden avreglerades på 90-talet. Det ligger dock i samhällets intresse att verka för en god och attraktiv livsmiljö, något som självfallet inkluderar modern infrastruktur. Kommunen verkar därför för att stödja denna utbyggnad. Ett eget engagemang för bättre framtida bredband i byn är avgörande för vad som de facto erbjuds i den egna byn!

Vad görs i dagsläget?

Kommunen tillsammans med Bredbandsforum Dalarna och Kansliet Digitala Dalarna arbetar för att få fram så bra alternativ som möjligt för de aktuella byarna. Resultatet kommer att presenteras på den här sidan. Det går också bra att kontakta Klas Jansson 0225-55117, klas.jansson@sater.se (bredbandssamordnaren i din kommun) för mer information. Kansliet Digitala Dalarna kan också vara behjälpligt och svara på frågor.

Bakgrund nedläggningen

Quadracom var ett av de företag som ägde ADSL-stationer i Dalarna. Företaget är uppköpt av TeliaSonera och har upphört med sin verksamhet. På de platser där Telia har egen telestation har kunderna flyttats till denna istället. Det betyder att man kan fortsätta köpa en DSL-tjänst och blir då hänvisad till Telias tjänsteutbud. De som redan är Telia-kunder påverkas inte av nedläggningen.

Fiber ersätter de gamla kopparnäten

Samhällets behov av internet, telefoni, strömmad TV och liknande datakommunikation kommer i huvudsak att ske med fiberoptik. Som komplement till detta finns olika former av radiokommunikation som till exempel WiFi och LTE/4G. Regeringen har satt upp ett mål om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 vilket i praktiken betyder en omfattande fiberutbyggnad i Dalarna.

Kontaktuppgifter

Fiberutbyggnaden i Dalarna samordnas inom ramen för Bredbandsforum Dalarna, där bland annat kommunerna, Länsstyrelsen och Region Dalarna ingår. Gruppen hålls samman av ett gemensamt kansli kallat Digitala Dalarna. www.lansstyrelsen.se/dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterad 2016-03-21 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000