söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Underhållsarbete längs Torggatan

Gatuenheten kommer att under mitten av september initiera   underhållsarbeten i form av omasfaltering samt breddning av trottoar/cykelväg utmed Torggatan i Säter.

Arbeten kommer att genomföras på sträckan mellan korsningen med Smedjebacksvägen och Storgatan. Detta bedöms ta ca 2 veckor.

Under tiden som arbeten genomförs kommer begränsad framkomlighet att råda. Det kan bli svårt att ta sig till parkeringsplatser och vissa butiker under perioder. Gatuenheten arbetar självklart för att arbetena ska orsaka så lite besvär som möjligt.

Under måndagen och tisdagen vecka 39 kommer inga bussar att angöra hållplatserna anslutna vid Willys och Ica.

Sidan uppdaterad 2015-09-17 av Else-May Jansson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000