tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Tillträdesförbud vid Bispbergs klack

Pilgrimsfalken häckar åter i området kring Bispbergs klack. Därför har Länsstyrelsen beslutat om tillträdesförbud för allmänheten att under tiden 4 april - 31 juli 2016 beträda bergsbranterna, se karta i länken nedan.

Beslutet stöds av 7 kap. 5 § sista stycket och 30 § miljöbalken. All vistelse i bergsbranterna eller intilliggande områden i boets närhet utgör ett hot mot fågelartens reproduktion. Området med tillträdesförbudet är utmärkt i terrängen.


Länk till Länsstyrelsens beslut.PDF

Sidan uppdaterad 2016-04-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000