söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Temporär förlängning av ADSL-driften

Genom samverkan mellan Bredbandstjänster i Dalarna AB, Dala Energi AB och Fiberdata AB har några byar i Säters kommun fått möjlighet till förlängd ADSL-drift.

Lösningen innebär att kunderna måste byta bredbandsleverantör till Bredbandstjänster. Dock ska poängteras att detta är en temporär lösning om maximalt 3 år, där efter bör det finnas möjlighet till fiber i byarna.

De byar som erbjuds förlängning av driften har i dag befintlig fiber till bynoden och kan därför drivas vidare på ett kostnadseffektivt sätt tack vare nämnda företag. Dessa kunder kommer att få erbjudande om bredband från Bredbandstjänster.

Det finns dock byar som idag har radiolänk till telestation och att driva dessa ADSL-noder vidare till rimliga kostnader går ej.

Förhoppning från Säters kommun är att intresse och engagemang skapas ute i byarna för fiberutbyggnad av kommersiella aktörer.

Fakta:
Byar med förlängd ADSL drift är: Fäggeby, Lerviken och Ingarvshyttan.
Byar som EJ drivs vidare: Norbo och Grängshammar.
Nyberget kommer inte att drivas vidare då fastigheterna i området kommer att har tillgång till fiberanslutning under hösten.


Läs mer om Bredband i Säters kommun


Sidan uppdaterad 2015-06-30 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000