torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Stöd med snöskottning för personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder

Nu är det dags att ansöka om snöröjning för säsongen 2015/2016. Personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder kan beviljas hjälp med snöröjning av entréer, gårdsplaner m.m. Ansökan skall ske via för ändamålet framtagen blankett. En förutsättning för att ansökan beviljas är att ställda krav uppfylls.

Kriterier och ansökningsblankett hämtas via fliken Blankett/Trafik och gator eller, om man inte har möjlighet att skriva ut den, via receptionen
på Rådhuset, alternativt via kontakt med Gatuenheten.
Tel. till växeln är 0225-55 000, ange att samtalet berör snöskottning för personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder.

Vi ser din ansökan före den 30 oktober.

Vänligen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2015-10-15 av Else-May Jansson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000