måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Stationen Snickarbo - Underrättelse om geoteknisk undersökning

Atkins/Pöyry kommer att på uppdrag av Trafikverket utföra geotekniska undersökningar. Trafikverket eller anlitad konsult har enligt 3 kap 1§ i Lagen om byggande av järnväg rätt att få tillträde till fastigheten för genomförande av mätning, stakning, undersökning av grund eller annan förberedande åtgärd för byggande av järnväg. Vi vill därför informera Er om att geotekniska undersökningar kommer genomföras på er fastighet/i närheten av er fastighet under mars 2017.

Fastigheterna som nämns nedan ligger längs spårområdet i Mora By samt centrala delarna av Säter samt södra infarten.

Fastigheterna som berörs är: Säter 3:5, Mora 13:35, Övre Heden 11:42, Hyddan 8, Säter 4:5, Mora 16:15, Mora 4:12, Hyddan 9 samt Övre Heden 9:132

Undersökningarna sker genom borrning. Trafikverket avser nyttja befintliga vägar samt terränggående fordon. Skador kommer naturligtvis att undvikas så långt som möjligt. Ersättning för eventuella skador regleras i anslutning till att arbetena avslutas.

Har Ni frågor, upplysningar eller synpunkter, vänligen kontakta någon av nedanstående personer.

Kontaktpersoner

Teknikansvarig Atkins, 076-629 15 18

Nicoleta Palerson: Delprojektledare Atkins, Birger Back: 070- 659 88 50

Markförhandlare Trafikverket, Marcus Lindahl: 010-123 63 19


 

Sidan uppdaterad 2017-03-15 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000