torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Säters kommuns gatuenheten informerar

Nu går vi mot en ny vår! Vårstädningen startar upp inom kort. Kommunala hårdgjorda ytor i form av gator, parkeringsplatser, torg, cykel och gångvägar blir sopade maskinellt.

Vi ber dig som fastighetsägare att sopa ut grus och sand en liten bit ut i den kommunala vägbanan, det underlättar för sopmaskinen som samlar upp vinters halkbekämpningsmedel.

Vi ber alla medborgare att ha förståelse för att det blir en period med mer dammpartiklar i luften än vanligt samt störande oljud där sopmaskinen drar fram. Gatuenheten gör allt för att minimera dammpartiklar, då all grusupptagning sker med att ytorna bevattnas samtidigt.

Gatuenheten inleder med en grovsopning av samtliga gator, arbetet fortskrider sedan några veckor med finputs och återställning av plogskador.

Vi önskar Er alla en skön vår!
Med vänliga hälsningar
Säters kommuns Gatuenheten

Sidan uppdaterad 2015-03-17 av Else-May Jansson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000