torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Samrådsmöten kring aktivitetsytor

Säters kommun, Gatu- och Fastighetsenheten, bjuder in till samråd kring vår plan för kommunala aktivitetsytor. Barnen är vår framtid och därför är säkra och attraktiva aktivitetsytor en viktig fråga. För att ge just dig som medborgare inblick i arbetet samt möjlighet till påverkan planeras tre stycken samrådsmöten där fokus kommer att ligga på kommunens kommande arbete med aktivitetsytor:

  • Säter – Motionscentralen – onsdagen den 23 april kl. 19:00-20:00 Vid mötet ligger fokus på arbetet i Säter.
  • Gustafs – Församlingshemmet – torsdagen den 24 april kl. 19:00-20:00 Vid mötet ligger fokus på arbetet Mora-By, Enbacka, Naglarby.
  • Stora Skedvi – Stocksbro bystuga – tisdagen den 6 maj klockan 19:00-20:00. Vid mötet ligger fokus på arbetet i Kyrkbyn, Fäggeby, Arkhyttan och Bispbergshyttan.

Vid varje tillfälle kommer fokus att ligga på den aktuella kommundelen. Möjlighet finns även att ta del av samrådshandlingen via hemsidan, www.sater.se, eller via kontakt med Gatuenheten 0225-550 00.

Varmt välkommen!

Sidan uppdaterad 2014-04-28 av Else-May Jansson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000