söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Samråd om fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort

Säters kommun har tagit fram förslag på en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort.

Allmänheten kan lämna sina synpunkter under samrådsperioden.

Sedan 2015 har Säters kommun arbetat med en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller tätortens utveckling. I planen beskrivs bland annat utvecklingen av bostäder, verksamheter, service, infrastruktur samt grön- och vattenområden.

Syftet med översiktsplanen är att den efter samråd, granskning och antagande, ska ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i Gustafs tätort.

Allmänheten kan lämna sina synpunkter under samrådsperioden
2016-08-24 -- 2016-10-05.

Samrådshandlingarna hittar du här

Handlingarna finns som länkar till höger.
Hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö-och byggenheten, Västra
Långgatan 12 i Säter.
Biblioteket i Säter, Skolgränd 6.
Biblioteket i Gustafs, Enbacka skola, Enbackavägen 62.
Biblioteket i Stora Skedvi, Stora Skedvi skola, Landsvägen 29.

Så här lämnar du dina synpunkter

Den som vill lämna synpunkter kan göra det fram till och med 2016-10-05.

Synpunkter lämnas gärna skriftligen till sbn@sater.se eller Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 783 30 Säter.

Vill du veta mer eller har frågor?

Kontakta planarkitekt Sofie Norberg på telefon 0225-55 162 eller e-post: sofie.norberg@sater.se.


Sidan uppdaterad 2016-09-27 av Eva Olsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000