lördag 27 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Samråd detaljplan för Mora 8:76 (Vattentornet), Gustafs tätort

Säters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för fastigheten Mora 8:76. Planhandlingarna består av en karta med planbestämmelser, en planbeskrivning, en markteknisk undersökningsrapport (MUR), en riskanalys avseende omgivningspåverkan från sprängningsarbeten, samt ett PM om Geoteknik.

Plankarta och planbeskrivning bifogas, resterande handlingar finns på Säter kommuns hemsida: www.sater.se eller utställda hos Samhällsbyggnadsförvaltningen eller på biblioteken i Säter och Gustafs.

Detaljplanen görs för att nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas. Gällande detaljplan medger endast byggnation på den yta där det befintliga vattentornet står. Detta gör det omöjligt att uppföra en ny vattenreservoar samtidigt som det befintliga vattentornet är i drift under byggnationen. Därför måste en ny detaljplan tas fram.

Ärendet handläggs med standard planförfarande vilket innebär att allmänheten kan lämna synpunkter om planen under samrådet och granskningen innan planen kan antas.

Samråd pågår under perioden 2017-02-06 – 2017-03-07.

Handlingarna finns tillgängliga även här

På kommunens hemsida: www.sater.se

Hos Samhällsbyggnadsförvaltningen: Västra Långgatan 12 i Säter

På kommunens bibliotek i Säter och Gustafs Biblioteket i Säter, Skolgränd 6

Biblioteket i Gustafs, Enbacka skola

Så här lämnar du dina synpunkter

Den som vill lämna synpunkter ska göra det senast 2017-03-07.

Synpunkter lämnas skriftligen till sbn@sater.se eller Samhällsbyggnadsnämnden, Box 300, 783 27 Säter

Vill du veta mer eller har frågor?

Kontakta planarkitekt Sofie Norberg på telefon 0225-55 162 eller e-post: sofie.norberg@sater.se

Sidan uppdaterad 2017-02-07 av Camilla K Andersson
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000