söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Samråd detaljplan för del av kvarteret Folieraren i Mora by, Gustafs

Inbjudan till samråd om detaljplan
Detaljplan för del av kvarteret Folieraren, Mora by, Säters kommun, Dalarnas län

Säters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för del av kvarteret Folieraren i Mora by Detaljplanen tas fram för att tillgodose behovet av tomter i Gustafs tätort. Planområdet består av ett mindre område på ca en hektar i anslutning till Förgyllarvägen, Guldläggarvägen och Skyttevägen. Totalt planeras sex nya tomter. Planen innebär även en anpassning av korsningen in till förskolan från Guldläggarvägen.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan från 2013 samt förslag till ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort som nyligen varit ute på samråd.

Planen handläggs med standardförfarande vilket innebär att allmänheten med flera har möjlighet att komma med synpunkter under samrådet och därefter granskningen innan planen kan antas.

Samråd pågår under perioden 2016-10-26—2016-12-06

Planhandlingarna som bifogas består av en karta med planbestämmelser och en planbeskrivning.

Äldre detaljplaner finns tillgängliga för kännedom.

Handlingarna finns även tillgängliga här:

Hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö-och byggenheten: Västra Långgatan 12 i Säter

På kommunens bibliotek i Gustafs: Enbacka skola, Enbackavägen. 62

På kommunens bibliotek i Säter: Biblioteket i Säter, Skolgränd 6

Så här lämnar du dina synpunkter:

Den som vill lämna synpunkter kan göra det senast 2016-12-06.

Synpunkter lämnas gärna skriftligen till sbn@sater.se eller Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 783 27 Säter

Vill du veta mer eller har frågor?

Kontakta planarkitekt Sofie Norberg på telefon 0225-55 162 eller e-post: sbn@sater.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN


Sidan uppdaterad 2016-10-26 av Christina Mårts
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000