tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder - Kom och lyssna på en inspirerande föreläsning om hur vi berikar och utvecklar Säters innerstad

Vi inbjuder till ett offentligt uppstartsmöte för förnyelse av områdesbestämmelser för Säters innerstad onsdagen den 3 december kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. Anmälan behövs ej.

Säters kommun ska nu påbörja förnyelsen av områdesbestämmelser för Säters innerstad. Vi bjuder in allmänhet, fastighetsägare och näringsliv för att på tidigt stadium få vara med och arbeta fram förslaget. Till uppstartmötet har kommunen bjudit in Björn Bergman från Svenska Stadskärnor för att berätta hur stadskärnor kan bli mer attraktiva.

Den som har synpunkter är välkommen att ta plats i de workshops för intressegrupper som planeras under våren. 

Vill du veta mer? Välkommen på uppstartsmötet!

Tid:          kl 18:00 onsdag 3 december 2014

Plats:        Folkets hus i Säter

Upplysningar:

Åke Hjalmarsson, telefon: 0225-55 162 e-post: ake.hjalmarsson@kommun.sater.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Sidan uppdaterad 2014-12-03 av Berit Lindström
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000