söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Röjningsarbete

Gatukontoret informerar om röjningsarbeten i området mellan Falkgränd och Prästgärdet. Arbetet påbörjas vecka 2.

Syftet med arbetet är att skape ett skogsparkområde. Sly kommer att röjas bort, endast vissa uppslag av blandskog kommer att sparas för framtida skogsparksområde. Säters kommun har som policy att i bostadsnära områden främja beståndet av blandade lövträd. Detta gynnar den biologiska mångfalden samt ökar trivseln i utomhusmiljön för boende i området. Under tiden arbetet pågår kommer det att uppstå störande ljud av röjsågsmaskiner. Vi ber om er förstålse till detta.

Säters kommun/Gatukontoret

Sidan uppdaterad 2014-01-10 av Else-May Jansson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000