tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Påminnelse om vårens medborgarundersökning

Är du en av dem som fått undersökningen i din brevlåda? Hjälp oss att utveckla Säters Kommun. 11 maj är sista dagen att lämna in dina synpunkter.

Kommunen genomför den här typen av enkät vartannat år och syftet är att få en bild av hur kommunens medborgare uppfattar Säter som boendeort, och hur nöjda meborgarna är med de kommunala verksamheten.

För att resultatet skall få så hög tillförlitlighet som möjligt vill kommunen ha så hög svarsfrekvens som möjligt. Det är därför viktigt att du som fått enkäten tar dig tid till att svara på den. Du kan antingen svara i pappersform eller via nätet. Information om hur du går till väga framgår av SCB:s utskick.

Sidan uppdaterad 2016-04-22 av Christina Mårts
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000