söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Odlingsprojekt med och för våra nyanlända medborgare

Länsstyrelsen uppmärksammar initiativ från SFI-lärarna vid Dahlander kunskapscentrum

SFI lärarna Lise Saetran, Gunilla Bodegrim, Julia Krakanoskaya och Pirkko Varrio-Nilsson vid Dahlander kunskapscentrum har beviljats medel för att starta ett odlingsprojekt för SFI-eleverna vid skolan. Ansökan gäller att utveckla ett integrationsprojekt för odling.

Projektet syftar till att främja de nyanländas språkutveckling, ge de nyanlända ökade möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället, skapa miljöer där man kan inhämta kunskaper om odling samt att ge deltagarna möjlighet att bli medlem i en förening och få de nödvändiga kunskaperna om föreningslivet

Länsstyrelsen har beviljat 312 000 kr till projektet.

Sidan uppdaterad 2014-09-24 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000