torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Ny förskola och skola i Stora Skedvi

Nybyggnation av förskolan samt om- och tillbyggnad av skolan i Stora Skedvi är ett led i Säters kommuns satsning på bra skolor samt för att möta behovet av ökande barnantal.

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom Samhällsbyggnadsnämndens ritningsförslag om lokaler för att klara behovet av förskola och skola i Stora Skedvi.

Den nya förskolan kommer att ha 72-85 platser. Skolan får ny matsal och ett nytt kök som delas med förskolan. Nuvarande kök byggs om till hemkunskapssal.

Nästa steg blir att Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om den fortsatta processen vid sitt sammanträde den 19 november. Därefter fattar Kommunfullmäktige beslut om budget den 24 november.

Brukarrådet informeras den 1 december och allmänheten bjuds in till en informationsträff den 9 december.

Ta del av ritningsförslagenPDF

Sidan uppdaterad 2014-11-19 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000