tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Nya bestämmelser för tillträde till Rådhuset och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fr o m 1 januari gäller nya bestämmelser för tillträde till Rådhuset och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avsikten är att höja servicenivån genom bättre mottagande men även öka informations- och personalsäkerheten.

Tillträdesbestämmelser

 • Föranmälda besök skall delges receptionen i Rådhuset innan tidpunkten för besöket
 • Samtliga besökare utan inpasseringsbevis hänvisas till stora entrén på Rådhusets framsida
 • Gårdsentrén används endast av besökare med giltigt inpasseringsbevis
 • Varuleverantörer, postbud samt besökare med funktionshinder får använda Rådhusets bakre entré
 • Entreprenörer anmäler sig i receptionen och anger anledning till besöket
 • Besöksliggare införs vid entré i Rådhus och vid Samhällsbyggnadskontoret
 • Samtliga besökare tas emot i receptionen vid Rådhusets stora entré. Besökare skall kunna uppge besöksmottagare
 • Samtliga besökare antecknar namn och tidpunkt för ankomst och vid utpassage i besöksliggare
 • Receptionist ringer upp besöksmottagare som hämtar externa besökare vid Rådhusets reception oaktat om besöket är föranmält eller spontant.
 • Besöksmottagare från Samhällsbyggnadsförvaltningen hämtar besökare till Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Samhällsbyggnadsförvaltningens entré
 • Besöksmottagare är personligt ansvarig för besökare
 • 141231 kommer revision av tilldelade inpasseringsbrickor att genomföras. Behörighet att inneha inpasseringsbricka är personal som har sin ordinarie arbetsplats förlagd till Rådhuset eller Samhällsbyggnadskontoret. From 150101 är endast Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kanslichef behöriga att tilldela ytterligare inpasseringsbrickor.
Sidan uppdaterad 2015-01-21 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000