söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 2017/2018

Den elev som av särskilda skäl inte kan ta sig till skolan behöver ansöka. Särskilda skäl kan bland annat vara dubbelt boende, funktionsnedsättning eller farlig skolväg.

Vid val av annan skola än placeringsskola behöver man ansöka om skolskjuts. Detta gäller även de som väljer skola i annan kommun.

För att kommunen skall kunna garantera skolskjuts till skolstart hösten 2017 så måste ansökan vara kommunen till handa senast 28 februari 2017.

Ansökan finns på kommunens hemsida www.sater.se/blankett/barnochutbildning/ansökanomskolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor vänligen kontakta trafiksamordnare tel: 0225-55 161

Hälsningar Cecilia Romlin, Trafiksamordnare

Sidan uppdaterad 2017-01-23 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000