tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Naturvårdshuggning i Säterdalen

Under slutet av vecka 4 planeras avverkningarbeten i folkparksdelen av Säterdalen, närmare bestämt i sluttningen nedanför ”gamla väveriet”.

Det som kommer att göras är att områden med gran avverkas för att gynna lövträd och de djur och växter som trivs i denna miljö. Projektet med att minska andelen gran i utvalda delar av dalen är ett samarbetsprojekt mellan markägaren Säters kommun och Skogsstyrelsen.

Arbetet görs för att höja de befintliga naturvärdena i Säterdalsravinen samt  för att skapa nya. Arbetet sker med hjälp av s.k. Nokås-bidrag från Skogsstyrelsen (särskilt stöd för fördyrande åtgärder vid natur- och kulturvårdsåtgärder i skogen – se vidare http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Stod-och-bidrag/Nokas). Utförare av arbetet är Mellanskog.

Utförande
Avverkningarbetet kommer att utföras med skördare och skotare samt genom manuell fällning av de granar som ej nås av skördaren. Virket läggs sedan upp efter vägen ner till Folkparken för att sedan transporteras upp till Gruvplan med lastbil. Huvuddelen av granriset kommer även att bortforslas, med då först till kommande vinter.

Inga besökare får vistas inom arbetsområdet p.g.a. säkerhetsrisken vid fällning och upparbetning.

Övriga upplysningar lämnas av:
Bengt Johansson, Säters kommun, tel. 0225-551 40.


Sidan uppdaterad 2016-01-25 av Else-May Jansson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000