torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Meddelande om antagande av detaljplan för Mora 8:76

Samhällsbyggnadsnämnden i Säter har 2017-04-26, § 70, beslutat att anta detaljplan för Mora 8:76. Beslutat har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2017-04-28.

 

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida: www.sater.se

Om inte någon överklagan av detaljplanen inkommit skriftligen till Säters kommun inom tre veckor, det vill säga senast den 22 maj 2017, vinner detaljplanen laga kraft.

För detaljer om överklagan se bilaga.PDF

Upplysningar och frågor:

Sofie Norberg, planarkitekt

e-post: sofie.norberg@sater.se

telefon: 0225-55162

 

Sidan uppdaterad 2017-04-28 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000