tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Länsövergripande handlingsplan för Dalarnas arbete med alkohol, narkotika,dopning och tobak

Sveriges regering har lagt en ny ANDT-strategi för åren 2016–2020.
Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Man vill
också se tydligt minskade medicinska och sociala skador, orsakade
av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

I planen kan man ex. läsa:

"CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,
rapporterar att skolelevers alkohol- och
tobakskonsumtion minskar, men var femte elev har prövat
e-cigaretter. Narkotikabruket ökar något, främst av
cannabis. Det visar CAN:s undersökning från 2015, som
baserar sig på svar från nästan 5 000 niondeklassare och
3 800 elever i gymnasiets årskurs 2."

Här kan du läsa hela planen som pdfPDF

Sidan uppdaterad 2016-11-25 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000