lördag 27 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kungörelse om Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Säters kommun

Av Miljöbalken framgår att för varje kommun ska det finnas föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. I föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar och information som strävar till att uppfylla mål och regelverk gällande hushållsavfall. Kommunen har under år 2015 arbetat fram förslag på nya föreskrifter om hantering av hushållsavfall.

Utställning av förslaget till nya avfallsförskrifter genomförs på kommunens hemsida (länkar finns under Miljö och Natur/Avfall och renhållning), Säters samtliga bibliotek samt på Rådhuset i Säter from 2016-01-18 tom 2016-02-19. Eventuella synpunkter mot förslaget ska insändas skriftligen och vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2016-02-26.
Sidan uppdaterad 2016-01-15 av Else-May Jansson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000