söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 6 april

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Folkets Hus i Säter, torsdagen den 6 april med början kl 18.00 med allmänhetens frågestund om årsredovisning 2016. Sammanträdet börjar när frågestunden är avslutad.

Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten). Det är också möjligt att följa mötet via webb-TV. Webb-sändningarna kan följas direkt och även i efterhand.

Ärenden:

 1. Månadens blombukett
 2. Svar på medborgarförslag om Norddalen
 3. Nytt medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag
 4. Redovisning av obesvarade medborgarförslag
 5. Nya motioner/medborgarförslag
 6. Information från revisionen
 7. Information om årsredovisning 2016 för Säters kommun
 8. Revisionsberättelse
 9. Årsredovisning 2016, Säters kommun
 10. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning
 11. Verksamhetsberättelse 2016, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
 12. Bokslut och verksamhetsberättelse gemensamma nämnden för upphandlings-
  samverkan, 2016
 13. Bokslut och verksamhetsberättelse Språktolknämnden, 2016
 14. Informationsteknologipolicy för Säters kommun
 15. Taxa för slamtjänster
 16. Revidering av reglemente för tillgänglighetsrådet
 17. Öronmärkning av eget kapital
 18. Borgen för lån till konstgräsplan, Säters IF
 19. Riktlinjer för exploatering för Säters kommun
 20. Information mänskliga rättigheter
 21. Interpellationer/frågor
 22. Valärenden
 23. Rapporter
 24. Delgivningar

Säter 2017-03-29

Maud Jones Jans
Ordförande

Sidan uppdaterad 2017-03-30 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000