söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 5 december

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Folkets Hus i Säter 5 december 2016 kl 17.00. Sammanträdet sänds även direkt på webben.

Handlingar till samtliga ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida www.sater.se samt på kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset.

Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten). Det är också möjligt att följa mötet via webb-TV. Webb-sändningarna kan följas direkt och även i efterhand.

Ärenden:

 1. Återkallande av uppdrag att förbereda upphandling av turistbyrå- och
  destinationsutvecklingsverksamheter (Nya Visit Dalarna)
 2. Bildande av länsgemensamt bolag för turistbyrå- och destinationsutvecklingstjänster (Utveckling
  i Dalarna Holding AB & Visit Dalarna AB)
 3. Svar på motion – mäta bullernivån i våra kommunala förskolor
 4. Svar på medborgarförslag reklam för centralorten
 5. Nytt medborgarförslag om pedagogisk måltid inom demensvården
 6. Nya motioner/medborgarförslag
 7. Information från sommarjobbarna
 8. Reviderad budget 2017
 9. Budgetdirektiv och preliminära ramar 2018-2020
 10. Information från revisionen
 11. Rapport avseende ej verkställda beslut
 12. Förslag till ändring av hjälpmedelsavgiften i LSS- och psykiatriboende
 13. Fastställande av reglementen
 14. Arvoden och organisation ny miljö- och byggnämnd
 15. Nytt samverkansavtal Gysam
 16. Förslag till uppdragsavtal Folkets Hus 2017-2019
 17. Program för uppföljning och insyn
 18. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2017
 19. Interpellationer/frågor
 20. Valärenden
 21. Rapporter
 22. Delgivningar
 23. Uppvaktningar
 24. Utdelning av priset Ung Grokraft
 25. Utdelning av Ungdomsledarstipendium
 26. Utdelning av Ungdomskulturstipendium
 27. Utdelning av Kulturpris
 28. Utdelning av 2016: års jubileumsgåvor

Säter 2016-11-24

Maud Jones Jans
Ordförande

Sidan uppdaterad 2016-12-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000