tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 27 oktober

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Rådhuset i Säter måndagen den 27 oktober 2014. Sammanträdet börjar kl 18.00.

Ärenden:

 1. Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
 2. Länsstyrelsens protokoll över slutlig sammanräkning för kommunfullmäktigevalet
 3. Val av valberedning för mandatperioden till och med den 14 oktober 2018.
 4. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden till och med den 14 oktober 2018.
 5. Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för åren 2015 - 2018
 6. Val av kommunstyrelse, ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden till och med den 14 oktober 2018
 7. Nya medborgarförslag/motioner
 8. Delårsrapport
 9. Förslag till riktlinjer för sociala investeringsfonden
 10. Förvaltningsuppdrag ny stiftelse
 11. Inriktningsbeslut om att ingå i gemensam nämnd för
  språktolkförmedling.
 12. Interpellationer/frågor
 13. Information från revisionen
 14. Rapporter
 15. Delgivningar

Säter 2014-10-20

Abbe Ronsten                              /Stina Stenberg
Ålderspresident                              kanslichef

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Sidan uppdaterad 2014-10-20 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000