torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 26 januari

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Folkets Hus i Säter 26 januari 2017 kl 18.00. Sammanträdet sänds även direkt på webben.

Handlingar till samtliga ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida www.sater.se samt på kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset.

Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten). Det är också möjligt att följa mötet via webb-TV. Webb-sändningarna kan följas direkt och även i efterhand.

Ärenden:

 1. Månadens blombukett
 2. Nytt medborgarförslag om spolning av isar
 3. Nya motioner/medborgarförslag
 4. Information från revisionen
 5. Förslag till avtal för finansiering av kollektivtrafik
 6. Förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 7. Strategi för utveckling av Säterdalen och Utvecklingsplan för Säterdalen 2017
 8. Plan för giftfria förskolor i Säters kommun
 9. Rapport avseende ej verkställda beslut, kvartal 3
 10. Interpellationer/frågor
 11. Valärenden
 12. Rapporter
 13. Delgivningar
 14. Workshop Bilden av Säter

Säter 2017-01-17

Maud Jones Jans
Ordförande

Sidan uppdaterad 2017-01-26 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000