måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 23 februari

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Församlingsgården i Gustafs 23 februari 2017 kl 18.00. Sammanträdet sänds även direkt på webben.

Handlingar till samtliga ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida www.sater.se samt på kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset.

Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten). Det är också möjligt att följa mötet via webb-TV. Webb-sändningarna kan följas direkt och även i efterhand.

Ärenden:

 1. Månadens blombukett
 2. Svar på medborgarförslag om hyreshusetablering i Säter
 3. Nya motioner/medborgarförslag
 4. Information om kulturnämndens verksamhet
 5. Förslag till Informationssäkerhetspolicy
 6. Revidering av policy för bidrag till enskilda vägar
 7. Utbetalning av kommunalt partistöd 2017
 8. Tillägg till miljö- och byggnämndens reglemente
 9. Överlämnande av handlingar från samhällsbyggnadsnämnden till miljö- och byggnämnden
 10. Avtal med Säterbostäder
 11. Interpellationer/frågor
 12. Valärenden
 13. Rapporter
 14. Delgivningar

Säter 2017-02-15

Maud Jones Jans
Ordförande

Sidan uppdaterad 2017-02-16 av Christina Mårts
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000