torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 22 september

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på rådhuset i Säter måndagen den 22 september 2014. Sammanträdet börjar kl 18.00.

Ärenden:

1. Månadens blombukett
2. Nytt medborgarförslag om att sätta upp lampor i pulkabacken
3. Nytt medborgarförslag om att bygga ut Kungsgårdsskolan
4. Nytt medborgarförslag om nya läktare och ny löparbana
5. Nytt medborgarförslag om en ny högstadieskola och större idrottshall i  Mora by
6. Nytt medborgarförslag att bygga om grusplanen framför sågverket mm 
7. Nytt medborgarförslag om ny innebandyhall i Säter
8. Nytt medborgarförslag om en konstgräsplan på Säters IP
9. Nytt medborgarförslag om en ny inomhushall i Säter
10. Nytt medborgarförslag om en ny idrottshall i Gustafs (nr 1)
11. Nytt medborgarförslag om en ny idrottshall i Gustafs (nr 2)
12. Nytt medborgarförslag om att bygga ut Enbacka idrottshall
13. Nytt medborgarförslag om en ny fotbollsplan på IP mot Hagavägen
14. Nytt medborgarförslag om "Giftfri förskola"
15. Nytt medborgarförslag om skötsel av parker och grönområden
16. Nytt medborgarförslag om babysim
17. Svar på medborgarförslag om parkeringsproblem i Säter
18. Svar på medborgarförslag om tillskapande av en park på Skönviksområdet
19. Information från miljöberedningen
20. Svar på motion om redovisning av underhållsbehov i kommunens byggnader
21. Svar på motion om företagsvänligare miljötillsyn
22. Svar på motion om energitjänsteavtal
23. Energieffektivisering av Säters kommuns och Säterbostäders fastigheter
24. Redovisning av Region Dalarnas förbundsordning
25. Nyttjanderättsavtal Säters IP
26. Riktlinjer för heltidsanställningar
27. Avgifter för boende enligt LSS § 9.9
28. Avgifter inom hemsjukvården
29. Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd
30. Förslag till kalendarium 2015
31. Interpellationer/frågor
32. Information från revisionen
33. Rapporter
34. Delgivningar


Säter 2014-09-15

Sixten Carlsson
Ordförande                                /Stina Stenberg
                                                   kanslichef

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Sidan uppdaterad 2014-09-15 av Christina Mårts
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000