söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 19 september

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Folkets Hus i Säter 19 september 2016 kl 18.00. Sammanträdet sänds även direkt på webben.

I samband med information om regionsbildning – tre nya län, bereds allmänheten ställa frågor om regionsbildningen.

Handlingar till samtliga ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida www.sater.se samt på kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset.

Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten). Det är också möjligt att följa mötet via webb-TV, se kommunens hemsida www.sater.se. Webb-sändningarna kan följas direkt och även i efterhand

Ärenden:

 1. Månadens blombukett
 2. Nytt medborgarförslag om förbättringar i korsningen Fritidsvägen - Nämnsbovägen
 3. Nytt medborgarförslag reklam för centralorten
 4. Nya motioner/medborgarförslag
 5. Information om regionsbildning
 6. Information om barn- och utbildningsnämndens verksamhet
 7. Information från revisionen
 8. Rapport avseende ej verkställda beslut
 9. Årsredovisning 2015 för Region Dalarna
 10. Årsredovisning 2015 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
 11. Kommuninvest särskild medlemsinsats år 2016
 12. Svar på motion om placering av minderåriga i äktenskap
 13. Försäljning av industrimark
 14. Taxa sprängämnesprekursorer
 15. Taxa för tullsyn enligt tobakslagen
 16. Revidering av avgifter för uthyrning av mätinstrument och kattfälla mm
 17. Kalendarium 2017
 18. Interpellationer/frågor
 19. Valärenden
 20. Rapporter
 21. Delgivningar

 

Säter 2016-09-08

Maud Jones Jans
Ordförande

Sidan uppdaterad 2016-09-19 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000