söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 16 februari

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Rådhuset i Säter måndagen den 16 februari 2015. Sammanträdet börjar kl 18.00.

Ärenden

 • Månadens blombukett
 • Behandling av medborgarförslag
 • Information om Södra Dalarnas Sparbank
 • Information om Ungas inflytande
 • Behandling av motioner
 • Förslag till hyresavtal för boende ensamkommande barn, Skönvik 1:6
 • Interpellationer/frågor
 • Information från revisionen
 • Rapporter
 • Valärenden
 • Delgivningar

Säter 2014-02-06

Maud Jones Jans
Ordförande                        /Margareta Jakobsson
                                         sekreterare


Sammanträdet är öppet för allmänheten

Sidan uppdaterad 2015-02-09 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000