torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 december

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Rådhuset i Säter måndagen den 15 december 2014. Sammanträdet börjar kl 17.00.

Ärenden

 • Nya motioner/medborgarförslag
 • Svar på motion om egen köttproduktion Utvärdering av organisation som trädde i kraft 2012-01-01
 • Förslag till gemensamma taxor/avgifter avseende alkohol, tobak, folköl samt receptfria läkemedel samt reviderade riktlinjer för alkoholservering i kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Hedemora
 • Förslag till ny taxa enligt miljöbalken
 • Förslag till riktlinjer för sociala investeringsfonden
 • Avtal avseende mottagande av ensamkommande barn
 • Långsiktig hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd
 • Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2015
 • Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2015
 • Interpellationer/frågor
 • Information från revisionen
 • Rapporter
 • Val av samhällsbyggnadsnämnd 2015-2018
 • Val av kulturnämnd 2015-2018
 • Val av valnämnd 2015-2018
 • Val av barn- och utbildningsnämnd 2015-2018
 • Val av socialnämnd 2015-2018
 • Val till den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan
 • Val till den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
 • Val till gemensam Hjälpmedelsnämnd
 • Val av jävsnämnd
 • Val av styrelse för Johan Viktor Olssons stiftelse 2015-2019
 • Val av styrelse för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB 2015-04-01— 2019-03-31
 • Val av ombud att företräda kommunen vid bolagsstämmor med Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB 2015-2019
 • Val av gode män vid Fastighetsbildningsförrättningar mandatperioden t o m 14 oktober 2018
 • Val till styrelsen för förbundsdirektionen Räddningstjänsten DalaMitt 2011-2014
 • Val till förbundsdirektionen för Region Dalarna
 • Val av representanter till styrelsen för Falun Borlänge Regionen AB
 • Val av huvudman till Södra Dalarnas Sparbank
 • Ersättarnas tjänstgöringsordning
 • Valärenden
 • Delgivningar
 • Utdelning av 2014:års minnesgåvor
 • Utdelning av priset Ung Grokraft
 • Utdelning av Ungdomsledarstipendium
 • Utdelning av Ungdomskulturpris 2014
 • Utdelning av Kulturpris 2014


Säter 2014-12-05

Maud Jones Jans
Ordförande                        /Margareta Jakobsson
                                         sekreterare


Sammanträdet är öppet för allmänheten

Sidan uppdaterad 2014-12-09 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000