torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 13 juni

Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Församlingsgården i Gustafs 13 juni 2016 kl 17.30

Allmänheten inbjuds till frågestund med början kl.17.30.

Handlingar till samtliga ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida www.sater.se samt på kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset.

Ärenden:

 1. Månadens blombukett
 2. Svar på medborgarförslag om att avsluta detaljplaneärende Österby 28:6 m fl
 3. Nya motioner/medborgarförslag
 4. Information från revisionen
 5. Kommunal skattesats 2017
 6. Förslag till reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning
 7. Om- och tillbyggnad St Skedvi skola
 8. Förslag till budget 2017 och plan för 2018-2019
 9. Lokal och Bostadsplan
 10. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall
 11. Policy för bidrag till enskilda vägar
 12. Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler
 13. Utökat verksamhetsområde Skönviksstrand
 14. Utökat verksamhetsområde Folieraren, Mora By
 15. Höjning av maxtaxanför avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
 16. Samverkansavtal gemensam nämnd för lönesamverkan
 17. Förslag till policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen
 18. Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag - bidrag och andra insatser för att främja föreningslivet i Säters kommun
 19. Interpellationer/frågor
 20. Valärenden
 21. Rapporter
 22. Delgivningar

 

Säter 2016-06-02

Maud Jones Jans
Ordförande

Sidan uppdaterad 2016-06-03 av Christina Mårts
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000